Når vi får udbetalt en eller form for offentlig ydelse, så kommer det fra udbetalingen danmark. Efter den tidligere regering og KL – Kommunernes Landsforening – i 2010 aftalte at sammenfatte en rækker opgaver i en myndighed, blev udbetalingen danmark oprettet. Hen over en periode fra 1. oktober 2012 til 1. marts 2013, kom der flere ansvarsområder til denne myndighed. Både med udbetalingsforhold fra staten, samt for kommunerne. D. 1. juni 2013 kom der endnu et ansvarsområde til, der omhandlede internationale forhold.

Udbetalingen Danmark står for:

 • Folkepension
 • Førtidspension
 • Familieydelser
  • Ydelser til børn og unge, børnechek
  • Børnetilskud
  • Opkrævning i tilfælde af udbetale børnebidrag samt andre bilag
 • Boligstøtte
 • Barselsdagpenge
  • Mulighed for dagpenge ved pasning af alvorligt sygt barn
 • Opkrævninger
  • Mulighed for at indgå en afdragsordning
 • International pension
 • International social sikring
  • Hvis du arbejder i udlandet
 • Udenlandsk pension
Alle afdelingernes telefonnumre og tilhørsforhold, samt mail og ansøgninger til diverse af overstående punkter, kan findes på borger.dk.