Tinglysafgiftet er en afgift der digitalt registreres hos tinglysningen. Det er en offentlig registrering af fast ejendom, boliger, biler med videre. Herunder registreres også ægtepagter og løsøre i form af flytbar formuegenstande som møbler og andet inventar. Der skal betales afgift for alt der tinglyses, og der betales pr. dokument. Dette betyder altså, at afgiften ikke bliver samlet til en, men skal betales pr. genstand der har et dokument/ pantbrev. Når man får tinglyst officielle attester som andel, bil, person og tingbogen for fast ejendom, koster dette 175 kr. pr. styk. Derudover koster det ligeledes 175 kr. pr. stk. for en bestilling af udskrifter ved Tinglysninsretten. Ovenstående er de attester med faste priser, derudover findes der flere afgifter, hvor det er en procents sats der bestemmer hvor meget der skal betales:
 • Ejendomsforbehold – 1,5% som ejendomsforbeholdet sikrer, rundet op til nærmeste 100, plus 1.660 kr.
 • Pantebreve – af det pantsikrede beløb trækkes der 1,5% rundet op til nærmeste 100 plus 1.660 kr. Ønsker man forhøjelser koster dette 1,5% af det beløb der er i forskel, oprundet til nærmeste 100 plus 1.660 kr.
 • Servititter og byrder – fast pris på 1.660 kr.
 • Skifteretsattest – Gratis i tilfælde af videreoverdragelse til en ikke-arving
  • Lyst som adkomst – en med ret til goden – for efterlevende ægtefælle 1.660 kr.
  • Lyst til arvinger 0,6% oprundet til nærmeste 100 plus 1.660 kr.
  • Lyst som adkomst for boligen 1.660 kr.
 • Skøder – Der betales 0,6% af summen fra ejerskiftet eller ejendomsværdien, rundet op til nærmeste 100 plus 1.660 kr.
 • Udlæg og noteringer – Gratis
 • Ægtepagter – 1.660 kr.
Der kan findes mere information hos SKAT der har lavet tinglysninsafgiftvejledning til at hjælpe på vej. Du kan finde vejledningen her: Tinglysninsafgiftvejledning