Stiftelsesomkostninger

Når man optager et lån, oplever man at der er en del omkostninger der ligges oveni lånet. De omkostninger er dem vi kalder stiftelsesomkostninger. Det er vigtigt at lægge mærke til dem, da de er en del af det som øger ÅOP‘en på det lån man tager. Alle lån er forskellige, og det betyder også de har forskellige stiftelsesomkostninger. De kan også ændre sig afhængig af hvilken låneudbyder man har.

Ved et lån til en bolig, vil man typisk ramme ind i følgende omkostninger:

  • Stiftelsesprovision – Dette er en procentsats på ca 2% der betales til banken i starten. Den svinger dermed afhængig af lånets størrelse, men har et loft på omkring 10.000 kr. Hvis man dermed tager et boliglån på 300.000 kr. vil stiftelsesprovisionen ligge på 6.000 kr. direkte til banken.
  • Etableringsgebyr – Dette gebyr er typisk fastsat, og vil dermed ikke ændre sig afhængig af lånets størrelse. Den ligger dog på omkring 1.000 kr.
  • Tinglysningsgebyr – Hvis man ønsker at banken tinglyser nødvendige dokumenter i forbindelse med lånet, skal man regne med at ligge en 1.000 kr. oven i.
  • Staten – Et andet fast gebyr på 1.400 kr. betales til staten. Dette dækker lånedokumenter/ pantebreve der skal tinglyses. De 1.400 kr. er pr. dokument, og kan ikke springes over, da det er lovpligtigt at få dem tinglyst.

Ved at tage udgangspunkt i ovenstående og med et boliglån på 300.000 kr., er det herunde illustreret hvor stor en del de forskellige gebyrer dækker af de samlede stiftelsesomkostninger.