Et stående lån er kendetegnet ved, at det igennem løbetiden er afdragsfrit. Dette betyder at terminsydelserne kun består af renter og eventuelt provisioner. Hovedstolen vil i ved dette lån forfalde helt ved lånets udløb. Ved et stående lån, er løbetiden oftest kortere end ved andre lån. Den hyppigste grund til man vælger dette lån, er at belastningen ligger i slutningen af løbetiden.

 Eksempel

Vi tager et lån på 100.000 kr. med 8% i rente. Hvert termin betales der 8% af de 100.000 kr = 8.000 kr. Da det er et stående lån, betales der hver termin det samme beløb i rente, da restgælden forbliver uændret gennem hele løbetiden af lånet. Ved det sidste termin, betales der afdrag, og gælden på lånet er indfries fuldstændigt. Vi kan herefter opstille en oversigt over de renter, afdrag, ydelser pr. termin og restgælden for lånet:
Termin Restgæld primo Rente Afdrag Terminsydelse Restgæld ultimo
kr. kr. kr. kr. kr.
1 100.000 8.000 0 8.000 100.000
2 100.000 8.000 0 8.000 100.000
3 100.000 8.000 0 8.000 100.000
4 100.000 8.000 100.000 108.000 0
I alt 32.000 100.000 132.000