Skatteloft

I Danmark har vi et skatteloft. Denne er den øverste grænse for hvor meget den samlede skattesats, gennem beregning af indkomstskat for en person, kan være. Derudover har vi det skrå skatteloft. Dette udtryk bruges for det maksimale en skatteyder kan ende med at betale i skat. Det betyder, at uanset hvor meget der betales i topskat, kan det samlede beløb det skal betales i skat, ikke overstige det skrå skatteloft.

I dag kører vi stadig efter Forårspakke 2.0 der er en del af 2009 skattereformen. Her sænkede man personskatteloven ned til 51,5% fra og med 2010. Dette skete som et led til at få tilpasset skatteloftet, og sat denne i overensstemmelse, med nedsættelsen af bundskatten og at få ophævet bundskatten. Fra 2010, med virkning fra indkomståret, blev det skrå skatteloft således todelt.

Læs mere her: Skatteministeriet