SKAT er i nogles øjne en god ting, og i andres det værste der kan ske for dem. I Danmark har vi en forholdsvis høj skatteprocent, og der er mange diskussioner og problematikker som bliver taget op. Kort sagt, betaler vi skat af alle vores indtægter, det betyder, at en hvis procentdel går til staten. Disse penge, bliver derefter brugt på offentlige ydelser. Det kan være reparationer af veje, nye bygninger eller lignende. En ting, som vi modsat mange andre lande har her, er gratis lægehjælp. Dette betyder, at vi kan besøge vores læge og få hjælp, uden at skulle lægge penge hver gang, de bliver taget for vores fælles pulje. Én gang om året, er vi enten rigtig glade for skat, eller noget misfornøjet. Det er når det bliver opgjort, om der skal betales tilbage i skat, eller om vi får udbetalt penge. På skat’s hjemmeside, kan vi logge ind, og bruge deres Tast-selv service. Her kan vi opgive vores indtægter, udgifter, forbrug i erhvervsmæssig formål osv. Dette sker i vores forskudopgørelse. I Danmark, er det lovpligtigt selv at gå ind og rette oplysningerne, selvom mange ikke gør. Skat hente oplysninger fra vores løn/ SU eller lignende, og selv indsætter disse. Hvis der er sket ændringer, er det vigtigt at ændre i, og skat vil heller ikke tilføje fradrag selv, så dem skal man også ind og taste selv. Skat står også for told. Her kontrolleres de vare der bringes ind og ud af landet, hvor mange penge der bliver transporteret og andre sager, der kan have indflydelse på handels marked på nogen måde. Udover dette, står de også for at fastsætte alle afgifter, fx ved køretøj. Dermed er det skat der styrer, betingelserne for vare i landet, om det er mad, tøj, levende dyr eller motor køretøj.   Kilde: www.skat.dk