ØMU – Økonomiske og Monetære Union – er en betegnelse over det samarbejde der indenfor EU, og som vedrører de økonomiske forhold samt de monetære forhold. Det betyder at der er et samarbejde omkring den økonomiske politik med hensyn til en fællels valuta, euroen, samt oprettelse af Den Europæiske Centralbank – ECB. Formålet er at undgå valutakursændringer medlemslandende imellem, og dermed åbne op for muligheden for en fælles økonomisk politik. I Danmark har vi sagt nej til at være med i fællesmønten, men vi har stadig en aftale om en tæt kursbinding til euroen. Det betyder at den danske krone maksimalt må svinge med +/- 2,25% i forhold til euroen. ØMU’en gik igennem 3 faser, hvor den tredje var at indføre euroen, og denne har Danmark fået forbehold for. Vi var dermed igennem de to første faser, hvor fase 1 handlede om at samordne de økonomiske politikker, hvor det juridiske grundlag blev lagt. I fase 2 ville man skabe en stabilitet landene imellem, og en fælles udvikling.