NemID er det danske svar på identifikation. Gennem NemID’et kan vi identificere os på nettet, samt underskrive vigtige dokumenter, uden at skulle sende post frem og tilbage med fysisk underskrift på. Vi hæfter os på samme måde for den digitale underskrift som med den fysiske. Dokumenterne er dermed gyldige og brugbare, selvom de ikke har en blæk underskrift på sig. Da det er muligt at underskrive digitalt, kræver det også en høj sikkerhed. NemID’et er et kort med nøgler i. Hvert kort har et individuelt ID nummer, og tilsvarende nøgler. Når man logger på med NemID skal der bruges tre oplysninger:
  • Bruger ID – enten det på kortet eller personnummer
  • Adgangskode – Denne kode er selvvalgt og kun kendt af kortholderen
  • Nøgle – Der vil optræde et nummer på skærmen, hvorefter man skal finde det tilsvarende nummer på sit nøglekort, og derefter indtaste nøglen
nemidnøgle

Muligheder med NemID

Det er de fleste offentlige tjenester, hvor man kan bruge NemID. Dette gør de normalt meget lange og langsommelige processer mere håndterbare. Der er muligt at se hvilke muligheder man har, tjekke sine skatte oplysninger, se statusser på diverse sager man har igang. Løbende er flere og flere også begyndt at benytte sig af digital post. Her giver NemID også adgang. Nogle internet banker, som Nykredit, kan også give adgang til den digitale post i e-boks. Man skal dog logge ind med nøgle for at se fortrolige dokumenter, og kan ikke bare få adgang gennem en anden kanal. Som noget nyt, og meget efterspurgt, er det blevet muligt at få adgang til brugen af NemID på mobile medier. Dette inkluderer smartphones og tablets. Det gør at ens personlige informationer bliver meget lettere tilgængelige selv på farten.

Regler ved NemID

Som alt andet, er det sat regler for brugen af NemID, og opbevaring. Det er blandt andet på eget ansvar, at ingen andre finder ud af din adgangskode, og dermed kan misbruge kortet. Andre forholdsregler man bør tage er:
  • Ikke at skrive adgangskoden ned, specielt ikke på kortet
  • Opbevare nøglekortet sikkert
  • Ikke scanner kortet ind eller på anden måde gør det digitalt tilgængeligt
  • Sørger for den seneste opdatering af browser, Java og system er installeret inden brug
Derudover er det vigtigt straks at få spærret kortet hvis det bliver stjålet eller på anden måde er mistet. Man kan nemt bestille et nyt der vil komme med posten. Kilde: www.nemid.nu