Danmarks nationalbank, også kendt som Danmarks centralbank, er placeret i københavn, og er her vores penge bliver trykt. Nationalbanken er en uafhængig og selvstændig institution, der har  ansvaret for, at fastsætte de pengepolitiske renter i Danmark. Et af Nationalbankens hovedformål, er at forhindre inflation og deflation, ved at sørge for stabile priser på marked. Nationalbanken har flere samarbejdsaftaler, med andre centralbanker i EU. Derudover samarbejder de med diverse ministerier i Danmark og Danmarks statistik. Disse samarbejder, hjælper til at vi i Danmark fungere som et samfund, og ikke kommer ud i daglige finansielle kriser. Derudover, føres der tilsyn med statsgæld, erhvervs sektoren og også privat forbrug. I det internationale samarbejde, er de tre vigtigste samarbejdspartnere:
  • Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB)
  • Den Europæiske Union (EU)
  • Den International Valutafond (IMF).
Tiltrods for, vi i Danmark ikke benytter os af euroen, så er samarbejdet med ESCB stadig vigtigt, da det er samlestedet for alle centralbanker i EU. Samarbejdet med EU, kommer af vi er medlem, hvor der bidrages til EU’s finansielle arbejde. Her er både økonomiministeriet og indringministeriet også indenover. Nationalbanken har ansvar for de finansielle forhold mellem IMF og Danmark. Her er Danmark repræsenteret på tre beslutningsområder; repræsentantskabet, den Internationale Monetære og Finansielle Komite, samt bestyrelsen.   Kilde: Danmarks Nationalbank