Når der tales om mikroøkonomi, er det en måde at beskrive hvordan denne del af den økonomiske videnskab, beskæftiger sig med individers, husholdningers, virksomheders og andre organisationers økonomiske forhold. Dette er både i form af ressourcer, vare på markedet, eller diverse tjenester der udbydes. Der undersøges derudover hvordan diverse beslutninger påvirker både udbuddet og også efterspørgelsen på vare og tjenester. Sidst men ikke mindst undersøges det hvordan der fastlægges priser på diverse relevante marekder, i forhold til hvilken vare eller tjeneste man har med at gøre.

Forbrugsteorien

Den første teori under mikroøkonomien, bruges til at analysere husholdningernes forbrugsvalg. Dette gøres udfra givne priser på diverse vare, samt med et givet budget. Den sammenhængen der findes mellem priserne og den mængde indkøbte vare, vil give efterspørgslen på den enkelte vare.

Produktionsteorien

De anden teori vi finder, beskriver hvad virksomhedernes valg af input og output på givende priser, såvel som de indkøbte produktionsfaktorer til de færdige produkter, er. Resultatet af dette kan bruges i en sammenhængen mellem priser og den afsatte mængde, som vil være virksomhedens udbud. Samspillet mellem denne og de forskellige virksomheders udbud, vil sammen med forbrugernes efterspørgsel give markedsprisen.