Ønsker man at optage et lån, vil låne udbyderen højst sandsynligt foretage, eller få foretaget, en kreditvurdering af låneren. Der er forskellige fremgangsmåder, udfra om lånetageren er en privatperson, virksomhed eller et land. Her tager vi udgangspunkt i privatpersonen. Målet ved at foretaget kreditvurderingen er at kunne beregne risikoen, ved at låne pengene ud. Ved privatpersonen vil der blive set på en række forskellige faktorer:
  • Indkomst
  • Formue
  • Har man et stabilt job/ en stabil indtægt
  • Er man registreret i RKI
  • Har man allerede et lån
  • Kan der stilles sikkerhed
  • Har man gæld
Vurderingen bliver ikke baseret på matematiske formler. Der er erfarne personer der bedømmer på baggrund af deres dømmekraft og erfaringer fra tidligere sager. Der bliver set på de offentlig tilgængelige informationer om låneren, såvel som de private. Hvis man får svaret at ens kreditvurdering er dårlig, er det et tegn på, man er blevet vurderet til at være en dårlig betaler. Dette kan også beskrives som at de har set der værende en høj risiko for at låne udgiveren ikke får sine penge tilbage.