Er man blevet arbejdsløs og står uden indtægt, er det muligt at søge om kontanthjælp. Dette søges oftest af dem der ikke er medlem af en a-kasse, og dermed ikke har ret til at modtage dagpenge.Som udgangspunkt kan man søge om kontanthjælp i tilfælde af, at man ikke længere kan forsøge sig selv og/ eller sin familie. Her tæller ægtefælle og børn under 18 år som familie, da hjemmeboende over 18 år juridisk set er voksne. I tilfælde af at ens ægtefælle eller samlever kan forsøge en, mister man retten til at modtage kontanthjælp. Det samme gælder hvis man er i besiddelse af en formue man kan leve af. Dermed har både andre indtægter og formue indflydelse på ens ret til kontanthjælp. Kontanthjælp er en offentlig ydelse. Har man andre indtægter, bliver disse fratrukket i kontanthjælpen, så det skal medregnes at man ikke har andre indtægter som bonus oveni. Dette gælder også for størrelsen for ægtefællens indtægter og formue, efter de nye regler trådte i kraft 1. januar 2014.

Betingelser for at få kontanthjælp:

  • Man skal have været ude for en social begivenhed, fx sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør
  • Den sociale begivenhed har medført, at man ikke kan skaffe det nødvendige til sin egen eller familiens forsørgelse
  • Behovene for hjælp ikke kunne dækkes gennem andre ydelser
Satserne for at modtage kontanthjælp, variere meget efter ens situation. Det kan være om man er enlig forsørger, har børn, bor med en på støtte eller har fuldtidsjob, over eller under 30, ude eller hjemmeboende. Derudover tages der hensyn til om man har psykiske lidelser der påvirker hverdage, og i hvor stor en grad dette måtte være. Da der er så mange ting at forholde sig til, er det også vigtigt at melde ændringer i ens situation. Flytter man sammen med partneren, falder ens kontanthjælp, og modsat hvis man flytter fra partneren. Kilde: Beskæftigelsesministeriet