Konjunktur er et udtryk der bruges indenfor markedsøkonomien. Det er de svingninger der kommer igennem ændringerne i de økonomiske aktiviteter. De er baseret på mange forskellige variabler, men primært på vækst. De andre variabler er arbejdsløshed, inflation, efterspørgelesforventninger, alle bruges tom indikator for konjunkturersituationen. En måde at dele svingningerne op på, er ved at se på højkonjunktur og lavkonjunktur. Når vi rammer ind i en højkonjunktur, er det positivt for både produktion, salg og jobs. Her tømmes lagrene nemlig for vare, hvilket øger produktionen af samme, og tilsidst leder til flere jobs og dermed kan man sende flere i arbejde. Derimod er der ved lavkonjunktur mangel på salg af vare, dermed bliver produktionen sat ned, og der vil være mindre jobs til rådighed og fyringer. Her kan det lede til at virksomheder begynder at invenstere, og dermed kommer vi ind i en ny højkonjunktur.