Kommuneskatten er ikke fastlagt, og kan derfor variere fra kommune til kommune. Den er en del af indkomstskatten og tilfalder de borgere i kommunen, der hvor man har haft bopæl pr. d. 5. september året før indkomståret. Kommuneskatten fastsættes af kommunalbestyrelsen, og ligesom med den statslige bundskat samt sundhedsbidraget, beregnes denne udfra den skattepligtige indkomst (minus personfradrag). Både beregning samt opkrævningen af kommuneskatten, ser i forbindelse med de øvrige personindkomstskatter. På skatteministeriets hjemmeside er det muligt at se tilbage på, hvordan skatten har ændret sig gennem årene i de forskellige kommuner. Derudover kan man se hvad den vil være for 2015, samt hvor meget der betales i kirkeskat og sundhedsbidrag. Man kan enten vælge at se den enkelte kommune nogle år tilbage, eller vælge at se alle kommuner for et pågældent år, og dermed kunne skabe to forskellige typer overblik og sammenligning. I 2014 anslås de samlede kommunale personindkomstskatter at være på ca. 220 mia. kr. Heraf kommer der en andel på 13,41% af selskabsskatten. Dette forventes at udgøre ca. 43 mia. kr. for 2014.