Banker inkasso på døren, vil det aldrig være uanmeldt. Der findes mange skrækscenarier omkring der pludselig står en foran døren og tager ens ejendele. Men processen dertil og meget mere indviklet og kræver enten en rets gang eller samtykke fra skyldner. Inkasso bruges til at få de penge tilbage enten en privatperson, en virksomhed eller et selskab skylder. Der skal dog være gjort noget i forvejen, for at få pengene tilbage, inden inkasso kontaktes. Der findes to typer fremgangsmåder for inkasso i Danmark, egeninkasso og fremmedinkasso. Egeninkasso betyder at man selv prøver at få inkasseret de penge der skyldes. Modsat egeninkasso er fremmedinkasso, hvor sagen overlades til et professionelt inkasso firma eller en advokat. Som regel vil der først blive sendt 3 rykkere, med tilhørende gebyrer på. Hvis disse bliver ignoreret kan sagen videregives til en advokat eller et inkassobureau. Hvis sagen bliver videregivet, må de ikke gentage de skridt der er blevet taget. Dvs. de må ikke sende tilsvarende rykkere og pålægge gebyrer oveni.

Efter den tredje rykker

Typisk er det ved den tredje rykker at tingene sker. På dette tidspunkt har skyldner modtaget en regning, efterfulgt at to rykkere med gebyr. Mellem hver rykker skal der gå mindst 10 dage, og i dette tilfælde er skyldner altså 20 dage bagud. Ved den tredje rykker er det tilladt at true med at registrerer skyldner i RKI. Det skal stå tydeligt og må tidligst forekomme på den tredje rykker. Overdages sagen, kan det også komme på tale om personlig kontakt, dette må ikke ske uventet og skyldner skal modtage et brev med oplysninger omkring sagen. Brevet skal indeholde:
  • Alle oplysninger omkring gælden og hvem der skyldes penge til
  • En frist på mindst 10 dage til at betale pengene tilbage fra brevet er sendt
  • Hvor og hvornår du kan forvente inkasso kommer på besøg
  • Adresse og telefon nummer på inkassovirksomheden
Gældene regler for personlig kontakt:
  • Er der ikke betalt inden for de 10 dage, må inkasso tage personlig kontakt
  • Er skyldner ikke hjemme, kan inkasso komme en hvilken som helst anden dag uden varsel
  • Det er kun ved skyldners bopæls adresse inkasso må tage kontakt. De må ikke besøge arbejdsplads eller ligende
  • Dog må inkasso godt henvende sig på arbejdspladsen hvis du er ejer af en virksomhed
  • Der skal fremvises legtimenation af inkassomedarbejderen udstedt af politiet
  • Skyldner har ret til at sige nej til at tale med inkassomedarbejderen
Hvis skyldner stadig ikke betaler efter denne process, indsender inkasso skyldner til RKI og får dem oprettet som dårlig betaler. Derudover bliver sagen taget videre til retten, og skyldner kan ende med at skulle betale for både retsomkostningerne og inkasso.