Hovedstol

Hovedstolen er “startgælden” på det lån man er ved at tage. Hovedstolen er uændret hele lånet igennem, også selvom der afdrages på lånet.

Eksempel på hovedstol

Hovedstol 120.000 kr.
Afdrag pr. termin 10.000 kr.
Antal terminer 12
Rente 0%
Når halvdelen af terminerne, er restgælden faldet til 60.000 kr da: 120.000 – (10.000 x 6) = 60.000 kr. Hovedstolen forbliver 120.000 kr. Det kan også forklares ved en udregning af hovedstol. Da hovedstolen ikke er de penge du får i hånden, skal der lånes flere penge, oveni det beløb man ønsker rådighed over. Hvis der skal bruges 1.000.000 kr. i hånden, kan vi udregne hvor mange penge der skal lånes. Her inkluderes der beløbets størrelse (provenu), stiftelsesomkostninger og kurstab.

Eksempel på simpel beregning af hovedstol

Beløbsstørrelse (provenu) 1.000.000 kr.
Stiftelsesomkostninger 4.000 kr.
Kurstab 3,5 %
Dette betyder, at for at få udbetalt 1.000.000 kr i hånden, skal der lånes: 1.000.000 = Hovedstolen – 4.000kr – Hovedstolen x (1-0,035) 1.004.000 = 0,965 (kurstabet på 3,5 %) x Hovedstolen Hovedstolen = 1.004.000 / 0.965 = 1.040.415 kr

Der skal altså oprettes et lån på 1.040.415 kr – og lånets hovedstol er dermed på 1.040.415 kr, men med et provenu på 1.000.000 kr.