Gældssanering, er noget der kan søges. Det betyder, at man kan søge om, at ens gæld bliver slettet eller nedsat. Bliver gælden nedsat, bliver der lavet en afdragsordning, således at resten af gælden kan blive betalt. Det er dog ikke alle, der kan søge om dette, der er visse krav til ansøgeren. For det første skal man praktisk set, slet ikke være i stand til at betale sin gæld. Det gøres ved at dokumentere at gælden ikke kan betales, og at ens forhold og omstændigheder i det hele taget. Der kigger domstolen på ens alder, hvordan gælden er opstået og hvordan den er forsøgt at blive afviklet. For at søge, skal man afhente et ansøgningsskema i sin nærmeste retskreds, eller logge ind på borger.dk. Det er gratis at ansøge om gældsanering. Efter ansøgningen er sendt, bliver man indkaldt til skifteretten. Her skal man uddybe sin ansøgning, og der tages stilling til hvorledes den bliver accepteret. Møder man ikke op i skifteretten, vil der ikke blive gjort en sag ud af ansøgningen. Er man utilfreds med domstolens afgørelse, er det muligt at klage til Landsretten. Man skal dog være opmærksom på, at selvom retten indleder en sag, betyder dette ikke at ansøgningen er blevet godkendt. Der bliver tildelt en medhjælper, som stiller spørgsmål og eventuelt besøger ens hjem, for at danne sig et indtryk af værdier og danner sig et indtryk af hjemmet. Der er størst chance for at få afslag hvis:
  • Ikke har en stabil økonomi, dvs. du ikke kan overholde aftalerne i gældsaneringen
  • Du modtager offentlig ydelse som dagpenge, kontanthjælp eller SU, da det vurderes du kan få et job og betale gælden af
  • Er økonomisk uansvarlig, dvs. ikke betaler af på lån hvis muligt og tager nye lån
Ønsker du at ansøge, er der et link til ansøgningsskemaet i .pdf her: Ansøgningsskema gældsanering Kilde: www.borger.dk Kilde: www.domstol.dk