Deflation betyder, modstat inflation, at der er prisfald i samfundet. Der kan i bund og grund være noget mere alvorligt end inflationen. Begge er afhængige af privat forbrugeren, og at der kommer penge i omløb. Ved deflationen, er der hele tiden troen på udsigten til lavere priser. Dette gør at forbrugerne holder sig tilbage, og dermed ikke bruger deres penge. På denne måde stiger pengenes værdi, men produktionen nedsættes da varene ikke bliver solgt. Når efterspørglsen på varene falder, falder indtægterne dermed også for virksomheden og det leder til fyringer. I nogle tilfælde kan det endda lede til at virksomhederne må lukke og slukke. Der bliver heller ikke investeret i dem, og dermed forsvinder alle indtægter, og en ellers sund og rask virksomhed må derfor lukkes. I denne video forklares deflationen og vækst. For at se delen udelukkende om deflation findes den ved 20:36. https://www.youtube.com/watch?v=WEhDPr7OSpQ