Dagpenge kan modtages i tilfælde af at man er arbejdsløs. Dette kan både være i forbindelse med en opsigelse, fyring eller afsluttet uddannelse. For at kunne søge denne, skal man være medlem af en a-kasse, og have været medlem af denne i mindst 1 år i forvejen. Man kan derfor ikke modtage dagpenge i forbindelse med en fyring, hvis man først melder sig ind samme dag. Hvor mange penge der bliver udbetalt, afhænger af ens tidliere arbejdsindkomst. Ydelsen dagpenge, vil udgøre 90% af denne, dog med et maksimum på omkring 700 kr. pr. dag, 5 dage om ugen (sats fra 2007). Denne maksimumgrænse sættes af folketinget, og vil i dette tilfælde kunne have en maksimal ydelse på 14.000 kr. Dagpengene bliver udbetalt af a-kassen, og det er derfor også a-kasserne der vurdere om man som ledig står til rådighed for arbejdsmarked.

Rådighedskravet

At stå til rådighed vil sige, at man:
  • Er registreret som arbejdssøgende hos jobcenteret
  • Har fået oprettet og godkendt et CV, lagt det på www.jobnet.dk og løbende ajourfører det
  • Har bopæl og opholder sig i Danmark
  • Kan overtage arbejde med dags varsel
  • Aktivt søger alt arbejde, man kan varetage
  • Deltager i de møder og samtaler som a-kassen eller jobcenteret indkalder til
  • Deltager i de aktiviteter og tilbud, som ens jobplan indeholder, og samtidig er aktivt jobsøgende
  • Det er a-kassen, der vurderer, om man står til rådighed
Kilde: Beskæftigelsesministeriet

Supplerende dagpenge

Denne type dagpenge er til dem der bliver delvis arbejdsløse eller er gået på deltid. Supplerende dagpenge kan fås i 30 uger, inden for en ramme af 104 uger. Skulle man ende med at stå uden arbejde en hel uge, vil der blive udbetalt dagpenge for 37 timer, og arbejder man mindre end 29,6 timer om ugen, vil man modtage supplerende dagpenge for de resterende timer. For at kunne modtage disse, skal man opfylde samme krav, rådighedskravet, som hvis der skulle søges om dagpenge for fuldtid. Da det at få supplerende dagpenge ikke betyder man er helt ledig, kan det betyde at der skal være en frigørelsesattest. Denne skal ens arbejdsgiver udstede, og gør det muligt at kunne skifte job fra dag til dag, i tilfælde af at et job med flere timer kommer på bordet. Denne kan ikke tvinges af arbejdsgiveren, men er en skriftlig måde hvorpå arbejdsgiveren acceptere omstændighederne, og du kan løses fra din kontrakts opsigelsesvarsel.