Bruttonationalproduktet – BNP – er enten målt pr. år eller pr. kvartal. Det er landets samlede produktions resultat inden for den givne periode. Den opgøres som den samlede værdi af produktionen, fradrag af værdien i de vare og tjenester der bliver brugt i forbindelses med processen. BNP er li med den samlede sum af det private og offentlige forbrug, samt investeringer og nettoeksporten af diverse vare og forskellige tjenester. Det er den samlede indkomst fordelt mellem lønmodtagere, virksomheder/firmaer og fra det offentlige. BNP er en markedspris, og inkludere dermed moms og andre afgifter. Det er muligt at bruge BNP til at sammenligne landes velstandsniveau. Der er nogle internationale retningslinjer for opgørelsen af BNP, og følges af stort set alle lande. Dog kan BNP kun sammenlignes hvis man tager værdien pr. indbygger og ikke for landet generelt. Nogle kritisere dog metoden for sammenligning, da der ikke tages hensyn til uligheder som fordeligen af velstand i samfund, dermed er der en række af de dårligere miljøer som ikke påvirker opgørelsen. download Kilde: www.eu-oplysningen.dk