Kommer der en lille ny til familien, kan både slutningen af graviditets perioden samt lige efter barnets fødsel, være hårdt for moderen at passe både job, sig selv og barn. Nogle arbejdspladser tilbyder fuld løn under barselsperioden, men er dette ikke tilfældet er det muligt at modtage barselsdagpenge. For at kunne modtage barselsdagpenge, skal man leve op til visse krav. Det afhænger af din situation, men et dækker dem alle, du skal have daglig kontakt med dit barn. Hvis man som forældre ikke bor sammen, kan dette stadig lade sig gøre, kravet er blot at man har kontakt til barnet hver dag i den periode barselspengene modtages. Er man studerende kan man sagtens følge sin uddannelse og have barnet passet under barslen, uden det påvirker udbetalingen.

Lønmodtager

Er du i arbejde, er det muligt at modtage barselsdagpenge hvis du ikke får løn under barslen. Du skal dog have arbejdet de sidste 13 uger før du går på barsel for at være berettiget.

Ledig

Som ledig og modtager af arbejdsløshedsdagpenge, kan du ikke modtage begge dele. Du vil i stedet få barselsdagpenge når du går på barsel.

Studerende/ Nyuddannet

Hvis du er nyuddannet kan du modtage barselsdagpenge. Er du derimod studerende, så kan du kun måske få i tilfælde af du har et arbejde ved siden af uddannelsen.

Selvstændig

Er du selvstændig svare reglerne lidt til lønmodtagerens. Du kan få barseldagpenge, hvis du opfylder reglerne for, hvor meget du skal have arbejdet før din barsel.

Adoptivforældre

Ved adoption, er reglerne for barseldagpenge og barselsorloven meget li dem som ved fødsel.