B-indkomst

Når man får udbetalt hele beløb, anses det for at være B-indkomst. Her skal man selv sørge for at indbetale til skat, og gælder typisk for selvstændige erhvervsdrivende personer. Derudover indgår følgende også som B-indkomst:
  • Kapitalindkomst – dem der ikke automatisk bliver oplyst
  • Underholdsbidrag
  • Børnbidrag
  • Civil værnepligt
  • Når arbejdsgiver ikke fradrage dele af lønne – Foreksempel løn som hushjælp
  • Vederlag der modtages – Kan være fra udført frivilligt arbejde af en forening

B-skat

De ovenstående indkomster, skal der betales B-skat af. Derudover findes der yderligere indkomster der kan kategoriseres ind under, så som honorarer. Det er vigtigt at være meget opmærksom på sine indkomster, og sørge for at få betalt skat af dem. Det er muligt at ændre sin B-indkomst inde i forskudsopgørelse. Den kan også betales via dankort på borger.dk, dog skal der kun gøres noget et af stederne, og altså ikke både betale med dankort samt rette i forskudsopgørelsen. Som lønmodtager vil man så vidt muligt få opkrævet sin B-skat sammen med sin A-skat. Dette gøres ved at reducere fradtagene for A-indkomsten, og dermed vil A-skatten blive højere.