I Danmark opgøres arbejdsløshed på to måder, arbejdsløshedsprocent samt antal fuldtidsarbejdsløse. Når der er tale om arbejdsløshedsprocenten, viser den det antal registrerede ledige i procent af den samlede arbejdsstyrke fra 16 år til 66 år. De fuldstidsarbejdsløse opgøres i antal ledige, i samlet antal af fuldtidsledige. Det betyder at har man to halvtidsledige, vil de til sammen udgøre en heltidsledig. Derudover er der følgende typer for ledighed:

Brutttoledighed

Ved bruttoledigheden er det de registreret ledig sammenlagt med de aktiverede. Heri har man også talt alle dem der får udbetalt kontanthjælp i forbindelse at de er arbejdsløse/ ledige.

Registreret arbejdsløshed

Ved den registrerede arbejdsløshed, beregnes der ud fra dem der er registreret som arbejdsløse i landets arbejdsløshedskasser. Det er altså de arbejdsløshedsforsikrede der er samlet i denne betegnelse.

AKU arbejdsløshed

Denne ledighedsudgave benytter dataen fra arbejdskraftsundersøgelserne. Disse foretages hvert kvartal og bliver baseret på interviewundersøgelser. Ledighedstallet der kommer ud af dette, har både bruttoledigheden og dem der ikke er registeret eller modtager anden ydelse. Både EU og OECD andvender dette som mål, og tallet vil i langt de flest tilfælde være højere end de officielle tal, som Danmarks Statistik fremlægge omkring danskernes ledighedstal.