Har man et annuitetslån, betales der et fast beløb hver termin. Dette beløb dækker over både renter og afdrag på den gæld man har. Denne type lån, er oftest benyttet ved køb af hus, eller ved andre større lån. Der er mulighed for to typer renter på et annuitetslån. Den mest normale er med en fast rente, og den anden mulighed er med en variable rente.

Fast forrentede annuitetslån vs variable rente annuitetslån

Lånetypen med det fast forrentede lån, er hvor restgælden tilbagebetales periodisk, hvert termin, af lige store ydelser. Modsat hvis lånet har en variabel rente, her genberegnes de fremtidige ydelser, hver gang renten ændre sig. Annuitetslånet giver dermed en jævn udgift. Her vises et eksempel på et annuitetslån emd en fast rente. Der er lånt penge for 50.000 kr, de skal betales tilbage over 10 terminer, har en rente på 5% og den faste årlige ydelse er på 6.475 kr. Her kan det ses hvor ydelse og gælden mødes i det 9. termin, og dermed gør at i det 10. termin vil gælden være li 0. Det kan også ses at afdraget stiger over tid.

Obligations lån vs kontantlån

Ved et obligations lån, afhænger låneprovenuen af hvad kursen er på udbetalings tidspunktet. Her vil ydelsen være kendt lige fra tilbudsdatoen. Der er dog en risiko ved kurstab på obligations lånet. Det er altid muligt at sælge før tid, og altid til en kurs 100, medmindre de er faldet til under. Ved kontantlån er låneprovenuen fast, og ydelsen kan svinge, da den er afhænger af kursen på udbetalings tidspunktet.