Akkordløn

Er man på akkordløn, betyder det at lønnen bliver beregnet ud fra den mængde arbejde der er blevet udført. Det ses oftest i brancher som byggeri, anlæg og ved produktionsvirksomheder. Det er altså en aftale mellem arbejdsgiveren og den/ dem der udføre arbejdet. Her er lønnen udregnet udfra resultatet frem for den tid det har taget at udføre arbejdet.

For virksomheder der konkurrer på produktionspris, er denne den fortrukket måde at aflønne på. Det er på baggrund af at omkostningerne der vil være i forbindelse med produktionen er kendte. Derudover kan denne type aflønning bedre motivere arbejdstageren til at arbejde hurtigere og mere effektivt. Og også mere økonomisk effektivt.

Den sats der sættes, akkordsats, bliver i langt de fleste tilfælde fastsat ud fra den forventede produktion pr. time samt den ønskede timeløn. Der er som regel en grundtimeløn, og det er denne der kombineres med akkorden. På denne måde kan der motiveres til at få leveret resultater hurtigere, samtidigt med at arbejdstageren hurtigt kan komme videre til næste job.