A-kassen – Arbejdsløshedskassen – er en statsstøttet organisation, og hører typisk sammen med en fagforening. Her tilbydes kunderne forsikring i tilfælde af at man mister sit arbejde, eller på anden vis bliver ledig. Det er gennem a-kassen at man kan modtage dagpenge hvis man står uden løn, hvilket stiller en noget bedre end ved kontanthjælp. Der er visse krav som skal overholdes før man kan modtage dagpengene:
  • Have været kunde i minimum 1 år
  • Have været medlem i de perioder hvor der optjenes arbejdstimer på almindelige lønvilkår og ansættelsesvilkår.
  • Fuldtidsforsikrede skal kunne dokumentere 1 års fuldtidsarbejde inden for de seneste 3 år, svarende til 1.924 timer
  • Deltidsforsikrede skal kunne dokumentere 1.258 timer
Det er ligeledes gennem en a-kasse man kan modtage efterløn og lønsikring. Godkendes du til efterløn, kan dette tidligst modtages 5 år før du går på folkepension. Ligesom med dagpengene, skal man være medlem af en a-kasse, samt have betalt sin kontingent til samme. Derefter vil du få et efterlønsbevis, og sammen med efterlønnen kan du modtage dagpenge.

Læs mere om a-kasser på skift-a-kasse.dk.