Nyt ankenævn til klager over forbrugslån

ankenævnSom et nyt tiltag, der for nyligt blev godkendt af erhvervs- og vækstministeren Henrik Sass Larsen, vil der pr. 1. januar 2015 blive sat nyt ankenævn i virke. Dette ankenævn vil være i forbindelse med finansieringsselskaberne, hvor der kan optages lån uden nogen form for sikkerhed, også kaldet fritstående lån. Det vil for eksempel være i forbindelse med, at omkostningerne på lånene er alt for høje.

Bag nævnet sidder Finans og Leasing, Dansk Kredit Råd og Forbrugerrådet Tænk og er privatejet. Formålet er at finde forligsmæssige løsninger på diverse uenigheder. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, vil sagerne derefter blive behandlet samt afgjort af ankenævnet. Det er nævnsformanden, der agerer dommer i de sager, og derudover er der et ligeligt fordelt antal af repræsentanter fra forbruger- og erhvervsinteresser.

Det er direkte fra det nye år, at det vil være muligt at indberette klager, dog vil man kunne indberette sager, der er op til 6 måneder gamle. Det betyder, at hvis der er optaget et lån fra d. 1. juli 2014, og der ønskes at klage, så kan disse stadig gælde som værende relevante. Der behandles kun klager mellem forbruger og finansieringsselskab eller kreditter. Der behandles ikke klager mellem forbruger og formidlere af lån.

Læs mere: Online lån

Behandling af sagerne

sags behandlingFør det overhovedet er muligt at sende en klage til nævnet, så skal man have klaget til finansieringsselskabet først. Bliver man der helt eller delvist afvist, så kan klagen sendes til nævnet. Har en sag allerede været igennem den domstol, voldgift eller retsforlig, kan den ikke efterbehandles hos nævnet. Man er dog sikret som forbruger ved, at har man en sag igang hos nævnet, kan finansieringsselskabet ikke lægge sag an ved en domstol.

Vælger ankenævnet at afvise en klage fra forbrugeren, vil forbrugeren herefter blive oplyst om de muligheder, der er. Det kan være kontakt til relevante myndigheder eller anden relevant ankenævn eller klagenævn.

Afvises en sag af ankenævnet er denne beslutning taget på baggrund af:

  • Principielle juridiske årsager
  • Sagen findes uegnet til at blive behandlet
  • At klagen er åbenlyst grundløse
Som forbruger indsender man klagen sammen med de tilhørende oplysninger. Derefter kontaktes finansieringsselskabet af ankenævnet, og bliver der ikke fremsendt en udtagelse fra denne inden for 3 uger, vil sagen behandles på baggrund af forbrugerens indleverede materiale. Dog kan fristen forlænges af nævnet efter ønske fra finansieringsselskabet.

I løbet af sagens gang, vil alle parter få kendskab til eventuelle afgørende oplysninger, der er opgivet af modparten. Det inkluderer også alle udtagelser, der måtte være indhentet til brug i behandlingen af sagen. Under klagens behandling skal forbrugeren give tilladelse til, at der indhentes oplysninger fra de offentlige registre til brug i sagen.

Læs mere: Finansieringsselskab

Afgørelse af sagerne

afgørelseSom nævnt i starten, er formålet med det nye ankenævn at kunne afgøre disse sager i enighed, frem for at sagen ryger til behandling hos nævnet eller sendes til en domstol. Netop på grund af dette formål, er det også muligt for forbrugeren at tilbagetrække sin klage. Dermed hvis der opnås enighed undervejs, kan klagen frafaldes ved forbrugerens ønske.

Bliver sagen taget op til behandling, vil afgørelsen ske ved stemmeflerhed i ankenævnet. De, som udgør et mindretal ved afstemningen, skal begrunde deres syn på sagen, og afgørelsen vil derefter gøres skriftligt og med en begrundelse til de involverede parter.

Det bliver altså nu muligt for forbrugeren at kunne indgive en klage. Samtidigt gøres det  også muligt for andre at følge med i, hvilke udbydere af de fritstillende lån, der modtager mange klager og afgørelserne deri. Forbrugeren vil altid være anonym i alle sammenhænge, når det kommer til offentlig udgivelse, og hvis ankenævnet vurderer, at sagen gør at finansieringsselskabet også skal være anonym, gøres dette.

Kilde: Finansanke.dk Kilde: Erhvervs- og Vækstministeriet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *