Studielån

At være studerende er hårdt for økonomien – især hvis man ikke har andre indtægtskilder end SU eller elevløn. En del studerende vælger derfor at tage et studielån, mens de er under uddannelse. Et studielån kan faktisk være en god idé for dig som studerende, da det kan give dig lidt luft i økonomien, samt flere muligheder for sjov og oplevelser, mens du studerer. Her på siden kan du læse mere om de studielån som udbydes og om fordelene og ulemperne ved et studielån.

Herunder har vi dog også samlet nogle alternative til studielånet, hvis du blot har et kortsigtet økonomisk behov.

Et studielån er, som navnet antyder, et lån man tager mens man er i gang med et studie. Det er altså et lån, som udbydes til uddannelsessøgende. Man begyndte at kunne optage studielån fra 1960’erne, som blev ydet som statsgaranterede lån dels som direkte statslån, dels af banker og sparekasser. Formålet med studielån er at dække de studerendes leveomkostninger løbende, og lånet bliver derfor udbetalt til de studerende i månedlige rater.

Den mest almindelige form for studielån er SU-lån, hvilket er statsgaranteret studielån. Låntagning administreres af Styrelsen for Videregående Uddannelser, men tilbagebetaling af lånet administreres af Statens Administration. Man er berettiget til at søge om SU og optage studielån, hvis man er dansk statsborger og i uddannelse. Endvidere kan personer i Danmark med begrænset eller permanent ophold- eller arbejdstilladelse, få uddannelsesstøtte på lige fod med danskere, så længe de er under uddannelse. Studerende fra udlandet, som tager et studieophold i Danmark, kan også under nærmere betingelser modtage stipendier og studielån til dækning af leveomkostningerne osv.

SU-lån er klart den billigste låneform, man kan finde som studerende, da udgifterne på et studielån er mindre end ethvert andet lån, som f.eks. forbrugslån tilbudt af banker, kreditkort lån, lån tilbudt af private låneudbydere osv.

Fakta omkring SU-lån

Et SU-lån er et studielån finansieret af staten. Du låner dermed penge af staten, når du optager et SU-lån. I den periode du får pengene udbetalt, dvs. imens du studerer, skal du hverken betale renter eller afdrag. Du tilbagebetaler først lånet samt renter 1. år efter din uddannelses afslutning. Det lånte beløb bliver automatisk overført til din bankkonto en gang om måneden sammen med din SU. Du har dog mulighed for at fravælge SU-lån i de perioder, hvor du ikke har brug for det. Du laver med andre ord en låneplan, hvor du helt selv bestemmer, hvornår du vil låne pengene.

Hvis du er forsørger, kan du få ekstra ydelse ud over det maksimale månedlige lånebeløb, dermed optager du et supplerende SU-lån. Du kan også få SU-lån i form af et slutlån, hvilket du kan søge og få, hvis du har opbrugt al din SU i den sidste periode af din uddannelse. Du kan normalt få slutlån i de sidste 12 eller 24 måneder af din uddannelse.

Satser for de forskellige SU-lånetyper for 2012, 2013 & 2014

Nedenstående tabel viser satserne for de forskellige typer af SU-lån (det maksimale lånebeløb pr. måned) i årene 2012, 2013 og 2014.

Lånetype Sats 2012 Sats 2013 Sats 2014
SU-lån 2.897 kr. 2.943 kr. 2.987 kr.
Supplerende Su-lån til forsørgere 1.450 kr. 1.473 kr. 1.495 kr.
Slutlån 7.472 kr. 7.592 kr. 7.706 kr.

Kilde: SU Styrelsen

Sådan administrerer du dit studielån

Du søger SU-lån på www.su.dk og på minSU. Her udfylder du også din låneplan, og du administrerer derfor dit lån selv via selvbetjeningen.

Renter ved studielån

Der påløber renter på dit studielån hele din studieperiode og frem til den tid, hvor gælden er helt tilbagebetalt. Dog skal du hverken betale renter eller afdrag på lånet, mens du studerer. Der påløber blot renter på lånebeløbet, hvilket du skal betale tilbage på et senere tidspunkt efter endt uddannelse. Renten på studielånet opgøres af Nationalbanken efter den fastsatte diskonto, hvilket vil sige, at renten er variabel og fastsættes for et halvt år ad gangen. I uddannelsesperioden forrentes din studiegæld med en forholdsvis lav rentesats, hvilket er ca. 4 % årligt, men efter endt uddannelse forrentes gælden efter diskontoen med et procentfradrag, der fastsættes på Finansloven for det pågældende år.

I praksis ser renterne på studielånet således ud:

  • Under uddannelse: 4% årlig rente
  • Efter uddannelsen: diskonto renten + fradrag i procent = den rente, du skal tilbagebetale.

Fordele ved SU-lån

  • Det er det billigste lån, du kan finde som studerende.
  • Der er en fleksibilitet, idet du helt selv bestemmer, hvilke måneder du vil låne pengene. Du låner kun i den tid, du behøver pengene, og dermed kan du holde gælden nede.
  • Du kan låne op til 6 år.
  • I det øjeblik du begynder at afdrage, er renterne på lånet fuldt fradragsberettiget. Dette betyder, at du ikke kommer til at betale så meget i ydelse, mens du afdrager på dit studielån.

Ulemper ved SU-lån

  • Låneplanen kan være svær at kontrollere, hvis du ikke helt ved, hvornår du har brug for pengene eller hvornår det ikke behøver så meget. Manglende overblik kan betyde, at din studiegæld bliver større end nødvendigt.
  • Ved at have flere penge til rådighed, sætter mange automatisk sit forbrug op.
  • Du kan have svært ved at betale lånet tilbage, efter at du er blevet færdig med din uddannelse. Især hvis din økonomiske situation er svingende.

Tilbagebetaling af studielån

Lånet skal tilbagebetales til staten 1 år efter din uddannelse er afsluttet. I det første år efter endt uddannelse skal du ikke tilbagebetale noget, da dette er det såkaldte “støtteår”. Hele lånebeløbet samt renterne skal tilbagebetales hver måned i løbet af højst 15 år. Dette betyder, at hvis du låner det maksimale beløb under hele din uddannelse, ender du med en studiegæld på over 200.000 kr., hvilket du skal tilbagebetale inden 15 år. Det svarer til, at du skal betale ca. 1500 kr. tilbage hver måned. Det er dog muligt at få udsat betaling af studielånet i en begrænset periode, hvis du skulle blive arbejdsløs, lider af en alvorlig sygdom, ved barsel eller aftjening af værnepligt.

Du vil automatisk modtage et brev fra SU Styrelsen, når det er tid at tilbagebetale studielånet. Dog i de første par år betaler du i praksis kun renterne, derefter begynder du at betale ydelsen tilbage. Dette har den fordel, at du får et stort rentefradrag i din indkomst for din rentebetaling hver måned, hvilket kan lette økonomien lidt.

Hvis du derimod ikke overholder tilbagebetaling som aftalt, risikerer du, at lånet bliver opsagt, og du skal dermed betale hele beløbet tilbage på en gang. Kan du ikke betale hele din gæld af, vil det blive overført som misligholdt studiegæld, og du kan dermed ende i RKI.