SDO-lån

SDO-lånet – Særlig Dækkende Obligationer – blev introduceret til boligmarkedet her i Danmark i 2007. Formålet med dette type lån, var at skabe mere fleksibilitet til boligejerne, i forhold til løbetiden på lånet, samt afviklingen af denne. Efter introduktionen har der været meget blandede meninger omkring de muligheder, og den effekt, SDO-lånet har.

Det er blandt andet på grund af SDO-lånets fleksibilitet, at lånet slet ikke blev så populært som alle eksperter havde håbet og forudset. Lånet blev simpelthen alt for uoverskueligt for langt de fleste boligejere. En af de største forskelle man blev mødt af fra SDO-lånet til et traditionelt obligationslån, er den begrænsning i løbetiden man møder. Et SDO-lån der er belånt med 70% er fjernet, og det er afdragsfriheden i det også. Optager man et traditionelt obligationslån, er det meget normalt at kunne belåne op til 80%, afdragsfriheden vil dog aldrig overstige 10 år.

Søger du blot et “almindeligt” lån, har vi samlet nogle lånudbydere herunder:

Fordele ved SDO-lånet

  • Meget større fleksibilitet når det kommer til løbetid og afdrag
  • Renten regnes for at være lavere end ved de traditionelle obligationslån, der skal dog huskes at indregnes evt. omkostninger

Ulemper ved SDO-lånet

  • Det kan være svært at overskue de mange muligheder der er at vælge imellem
  • Boligen vil i de fleste tilfælde skulle vurderes, da SDO-lånet højest må udgøre 80% af boligens værdi
  • Som tommelfinger regel, kan der kun lånes 75% af boligens værdi, op til 80% ved visse SDO-lån
  • Finansieringen kan være dyre, da lånegrænsen er lavere

Selvom fleksibiliteten ved SDO-lånet forvirre mange, er det netop denne del af SDO-lånet der kan være en stor fordel for boligejerne. Mange har bare svært ved at forholde sig til det. Det handler i langt de fleste tilfælde om, at man ønsker at kende alle sine faste udgifter. Med SDO-lånet kender man ikke sin månedlig ydelse, og dette er svært for mange, da de så heller ikke kan planlægge deres økonomi udfra dette.

Kravene til SDO-lån

De Særlig Dækkende Obligationer, er obligationer som bliver udstedt af kreditinstitutter, som skal opfylde særlige kriterier. Kriterierne er sat udfra EU-kapitaldækningsreglerne. Derudover skal SDO’erne opfylde de definitioner der er sat for at kunne sikre disse særlige obligationer, og er indeholdt i EU-reguleringen for investeringsforeninger – UCITS-direktivet. Disse kriterier og på nuværende tidspunkt suppleret med en præcisering, hvilket fortæller os hvilke aktiver der kan anses som sikkerhed, når det kommer til obligationerne.

Udlånes aktiverne med pant i fast ejendom, skal disse SDO’lån også ligge inden for en fastlagt grænse, altså en grænse der tager hensyn til hvor stort et lån men har taget, i forhold til den værdi ejendommen måtte have.

Balanceprincippet

Da SDO-lovgivningen blev vedtaget, har det haft en betydning for det tidligere balanceprincip. Denne beskriver kravene til den sammenhængen mellem et boliglån og de obligationer der udstedes, med pant i fast ejendom. Det blev nu muligt at vælge imellem to forskellige balanceprincipper. Den første som er den specifikke, og stort set en videreførelse af balanceprincippet fra tidligere, og det overordnet balanceprincip.

Udstederne af SDO’erne vælger typisk at tage brug af det overordnede balanceprincip.

Ligesom at selve SDO’erne har visse krav at opfylde, gælder dette også for udstederene af disse. Det er primært realkreditinstitutter og pengeinstitutter der opfylder kravene. Danmarks Skibskredit har dog fået en tilladelse fra Finanstilsynet, der giver dem lov til at udstede SDO’er. Realkreditinstitutterne har forsat adgang til at udstede realkreditobligationer på ligefod med SDO’erne. Derudover kan de realkreditobligationer der ligeledes opfylder kravene til SDO’er, udstede SDRO’er – Særlig Dækkende Realkreditobligationer.