Pantebrevslån

Når du optager et pantebrevslån, betyder det at du overfor din långiver stiller det værdi i pant, som du har lånt penge til. Altså skal et pantebrevslån ses som en sikkerhed i den enkelte låneaftale for begge parter. Der findes flere forskellige typer af pantebreve, alt efter långiverens status, samt lånets formål. En långiver som kræver at lånet optages som et pantebrevslån, kan eksempelvis være en privatperson, et realkreditinstitut eller en bank. Det foregår herefter således, at hvis du som låntager ikke overholder dine betalingsforpligtelser, så kan låntager kræve værdien, som pantebrevslånet omhandler, solgt. Hermed kan låntageren få sine penge igen.

Ansøg om pantebrevslån

Herunder har du mulighed for, at ansøge om et pantebrevslån gennem vores partner Fairkredit.

Fordele ved pantebrevslån

Der kan være mange fordele ved, at optage et pantebrevslån i sine værdigenstande. Optager du eksempelvis et pantebrevslån i din bolig, så kan lånet anses som en investering, da du i de fleste tilfælde vil tjene mere på din ejendom ved gensalg, end hvad dit pantebrevslån vil koste dig. Af samme årsag siger statistikken også, at der typisk er højere afkast at indhente ved pantebrevslån end der er ved investering i obligationer. En anden fordel er naturligvis den sikkerhed der er i, at en værdigenstand er sat i spil som pant for lånet. Tager du et almindeligt banklån, og kan du pludselig ikke betale tilbage som aftalt, så vil dine udgifter som regel blot stige.

Enten vil du være heldig at få udskudt tilbagebetalingen af lånet, men da vil renteomkostningerne også stige. I værste tilfælde, så vil din kreditor bede Fogedretten om hjælp til at indkassere pengene, og da vil ekstraomkostningerne hertil lande på dit bord. Når du derimod tinglyser et pantebrevslån i dine værdier, så er du sikret, at det som udgangspunkt “kun” er disse værdier, som du ved misligholdelse af afdragsaftale mister.

Gebyrer ved pantebrevslån

Uanset om der er tale om et pantebrevslån i din ejendom, bil eller noget helt tredje, så vil der ved oprettelse af pantebrev falde et gebyr på 1.660 kr. + 1,5 % af størrelsen på det lån, som der betales sikkerhed for. Derudover så vil der ved alle pantebreve blive fastsat en prioritetsrække for alle de kreditorer, der har pant i den givne værdi. I tilfælde af at værdien tvangssælges, vil pengene fra tvangssalget dække lånet hos prioritet 1 først, dernæst hos prioritet 2 og så videre.

Optag pantebrevslån i din ejendom i København

Typer af pantebrevslån

Der findes flere forskellige typer af pantebrevslån. Typisk differentierer de fra hinanden ud fra hvilken slags værdi, som pantebrevslånet er tinglyst i. Den mest almindelige form for pantebrev er ejerpantebrev. Disse bruges ved pantebrevslån taget i din ejendom. Læs mere om de forskellige former for pantebreve herunder.

Ejerpantebrev

Her er der tale om det mest almindelige pantebrev til pantebrevslån i Danmark. Det skyldes formentlig, at et ejerpantebrev udskrives, når en boligejer ønsker at sætte sin ejendom i pant for et givent lån. Et ejerpantebrev er af en helt særlig karakter, da det modsat andre pantebreve oprettes med ejeren af boligen som både kreditor og debitor. Din långiver vil derfor i dette tilfælde blive kaldt for underpanthaver. Principielt set har långiver altså pant i ejerpantebrevet og ikke i selve boligen. Dog vil ejerpantebrevet altid følge boligen.

Et ejerpantebrev kan desuden genbruges, blot inden for de satte rammer. Har du tegnet et pantebrevslån i boligen på 500.000 kr. og betalt kreditoren alle pengene tilbage, så kan du optage nyt lån med det samme ejerpantebrev. Du kan dog maksimalt låne op til 500.000 kr. På den måde slipper du for at betale for tinglysningsafgift igen. Ejerpantebreve bruges ofte af ejerlejlighedsforeninger, for at sikre, at lejlighedsejerne overholder sine økonomiske forpligtigelser såsom indbetaling til fællesudgifter.

Afgiftspantebrev:

Et afgiftspantebrev er ikke en helt almindelig form for pantebrevslån. Står du og skal købe en ny bolig, hvori der allerede er oprettet et ejerpantebrev, så kan du modregne det eksisterende pantebrev, med et nyt pantebrev – og det er netop dette dokument, som kaldes for afgiftspantebrev. En mulighed som denne kan være pengebesparende for dig, da betaling af renter som udgangspunkt frafalder.

Sælgerpantebrev

Et pantebrevslån hvor der benyttes et sælgerpantebrev, kan bruges i utallige sammenhænge. Oftest set, så bruges dette type pantebrev i forbindelse med køb af bolig. I modsætning til et ejerpantebrev, så vil sælgeren af boligen her stå som kreditor, og du vil stå skrevet som debitor. Dokumentet erklærer altså blot, at du skylder penge til sælger, hvis sikkerhed ligger i ejendommens værdi. I et sælgerpantebrev vil der ligeledes stå nedskrevet hvordan du som køber, skal tilbagebetalen den resterende del af købssummen i aftalte rater med tilskrevne renter. Et pantebrevslån med et sælgerpantebrev foregår altså på mange måder som et almindeligt banklån, blot mellem køber og sælger uden tredjeparts økonomiske indblanding. Et sælgerpantebrev kan ligeledes bruges i forbindelse med andre køb, som eksempelvis ved køb af bil.

Realkreditpantebrev

Et realkreditpantebrev er et pantebrevslån, som supplerer det almene realkreditlån. Ved et realkreditlån må du låne op til 80% af din boligs værdi. Supplerer du med et realkreditpantebrev, kan du derimod låne op til 95 % af din boligs værdi. Den store forskel er ligesom ved alle andre former for pantebrevslån, at du lader realkreditinstituttet få din bolig i pant. det sker ved, at der oprettes et gældsbrev, hvor du erkender at skylde penge til realkreditinstituttet.

Dette skal du være opmærksom på:

Når du indvilliger i at oprette et pantebrevslån, og dermed stille dine værdier i pant overfor dine kreditorer, er der nogle konkrete ting, som du skal være opmærksom på. Det er først og fremmest altid en god ide, at sammenligne tilbud fra flere kreditorer, før at du beslutter dig, hvor du vil tegne et pantebrevslån henne.Husk desuden at have følgende med i dine overvejelser:

  • Rentesats
  • Afregningskurs
  • Indfrielsesbetingelser