ObligationslånVælger man at optage et obligationslån, er det som regel med et ønske om at have en fast rente gennem hele lånets løbetid, helt fra lånets optagelse. Udover dette, kan obligationslånet give en gode muligheder for, at konvertere både op og ned og dermed enten få reduceret restgælden på obligationslånet, eller at få en lavere ydelse. Dermed er det altså muligt at tilpasse et obligationslån til sin økonomiske situation, både som den ser ud ved optagelse af lånet, samt hvis der sker ændringer.

Fordele ved at optage et obligationslån

 • Renten vil ligge fast gennem hele lånets løbetid.
 • Skulle renten stige, er det muligt at nedbringe sin restgæld, ved at konvertere til en højere obligationsrente.
 • Skulle renten falde, er det muligt at få en lavere månedlig ydelse, ved at konvertere til en lavere rente.
 • Der er mulighed for afdragsfrihed på obligationslånet.
 • Man kan altid indfri lånet til kurs 100 eller under kurs 100.
Overvejer man at finansiere sin bolig gennem et obligationslån, skal man huske at være opmærksom på både kursen og renten. Udover dette er der også en del omkostninger forbundet med at optage denne type lån. Obligationslånet optages ved at realkreditinstituttet udsteder et pantebrev, og hovedstolen er størrelsen på lånet. Renten på lånet vil svare til den pålydende rente på obligationerne, ydelsen beregnes dermed på baggrund af hvor mange obligationer der skal sælges for at skaffe lånebeløbet, samt disses renter og kursen. Du ved derfor først når pengene bliver udbetalt, hvad ydelsen kommer til at være på. Obligationslånet ligger inde under gruppen realkreditlån, men faktisk er der også tre undergrupper til obligationslånet:
 • Obligationslån med fast rente – Renten på lånet, samt ydelsen, vil som udgangspunkt ligge fast igennem hele lånets løbetid. Lånet er basret på konverterbare obligationer.
 • Obligationslån med variabel rente – Traditionelt rentetilpasningslån. Den variable rente er baseret på kontantlån, men det kan gøres som obligationslån med en refinanseringsperiode på 6 måneder.
 • Obligationslån med variabel rente og renteloft – Med undtagelse fra perioder hvor renteloftet er nået, vil dette type lån ikke have en fast ydelse.
Obligationslån (2)

De mest hyppige vilkår for obligationslånet

Alle bankerne har deres egne regler og fremgangsmåder. De bestemmer hvordan deres lån skal være, og også hvem de ønsker at låne ud til. Der er dog nogle valg som er de mest fornuftige uanset hvilken bank man er i, og det gør at der dermed vil være nogle enkelte faktorer, som man godt kan begynde at generalisere. På denne måde har man noget at gå ind med, og et udgangspunkt liggende foran sig, så det ikke er et langt fakta og tal møde man går ind til i banken.
 • Renten er fast gennem hele lånets løbetid
 • Det er muligt at optage obligationslånet med en løbetid på op til 30 år.
 • Det er muligt at få afdragsfrihed i op til 10 år.
 • Obligationslån kan altid indfries. Dette sker ved at købe de bagvedliggende obligationer til dagskursen.
 • Det vil altid være muligt at opsige obligationslånet til kurs 100.