Kontantlån

Kontantlånet er et realkreditlån, der kan optages i banken. Kontantlån er et af de billigste lån man kan finde på markedet, og er mest beregnet til, og anbefales til, lån på mindre beløb med en kortere løbetid. Kontantlånet er specielt egnet til dem, der ønsker at kende til deres låns ydelse hele lånets løbetid, og som ønsker at køre lånet hele vejen ud og ikke indløse lånet undervejs.

Kontantlånet kan dog altid blive indfriet. Det gøres ved at købe de obligationer der ligger i lånet, til dagskursen. Den hovedstol der findes på lånet, er lig med den kursværdi som er på de obligationer der blev solgt, i forbindelse med optagelse af kontantlånet. Ydelsen der er på kontantlånet, afhænger af hvor mange obligationer man er nødsaget til at sælge, i forbindelse med at skaffe lånebeløbet. Kontantlånet består dermed af kontantlånsretsgæld og en obligationsretsgæld.

Fordele og ulemper ved kontantlån

Herunder vil vi vise nogle fordele og ulemper ved et kontantlån, som du bør sætte dig ind i, før du optager et kontantlån.

Fordele ved kontantlån:

  • Renten og/ eller ydelsen på kontantlånet, vil være kendt hele lånets løbetud, allerede fra udbetalingen af lånet.
  • Et eventuelt kurstab ved låneetablering, bliver konverteret til en fradragsberettiget rente.
  • Muligt at vurdere, om det ikke kan betale sig for ens økonomi, at omlægge kontantlånet på et senere tidspunkt.
  • Kursen vil svinge i takt med udviklingen i renteniveauet.

Ulemper ved kontantlån:

  • Renten og ydelsen vil være højere end på et lån der har en variabel rente.
  • Der er en beskatning af en eventuel kursgevinst hvis kontantlånet indfries før dens udløb. Gælder både ren indfrielse og opkonvertering.

Ved optagelse af et kontantlån, skal man være opmærksom på nogle ting. Da ydelsen først kan sættes efter salget af obligationerne, kan man derfor ikke på forhånd vide hvad ydelsen er. Dermed skal man være klar på at man først kan komme til at kende ydelsen, så snart lånet udbetales. Beslutter man sig for at indfri lånet før tid, så skal der betales skat af en mulig kursgevinst. Lånet er ikke velegnet til dem der senere at ønsker at kunne konvertere til en højere rente.

Ved at optage et kontantlån, vil man som regel kunne slippe afsted med en lavere ydelse efter skat, end hvis man havde valgt et fastforrentet obligationslån. Dette skyldes at man normalt ender med et kurstab, når lånet bliver udbetalt. Kurstabet vil derefter blive omregnet til en rente, og denne rente kan derefter trækkes fra i skat. Det er denne rente der er med til at sørge for, at ydelsen er så lav efter skat.

Med kontantlånet er det ikke optimalt at konvertere til en højere rente, derimod kan man udnytte det fald der kommer i renten, til at omlægge lånet til en ny og lavere rente. Ved at gøre dette, begrænser du dog dermed yderligere din mulighed for at kunne omlægge lånet til en højere rente, og dermed en lavere retsgæld. Dette kan også påvirker både den skat du skal betale, og hvordan kursgevinsten og kurstabet ender ud.