Familielån

På denne side vil vi give dig en forklaring af begrebet familielån og komme ind på væsentlig ting, du bør vide, hvis du overvejet et familielån. Herunder kan du finde alternativer til familielån, hvis du istedet ønsker at låne hos en online låneudbyder.

Hvad er et familielån?

Som navnet indikerer er et familielån et lån mellem forældre og deres voksne barn. Måden hvorpå lånet forløber sig kaldes et anfordringslån – og derfor er familielån et synonym. Kravene ved et anfordringslån er typisk, at man kan opsige lånet med kort varsel, på omkring 14 dage.

Der er flere metoder at gribe familielånet an på. I alle tilfælde viser det sig, at alle parter vinder på det. Man kan undgå høje renter, der bliver ingen bøvl med skat og det er muligt at hjælpe de yngre generationer med store udbetalinger.

Nogle vælger at give et familielån, istedet for at ligge en arv. Dette skyldes at en arv kan koste arvingen mere, end hvis det laves som en handel. Eksempelvis hvis man som forældre ønsker at overdrage en større ejendel, i form af et sommerhus til sit barn. Hvis sommerhuset bliver givet i form af en gave eller arveforskud, skal barnet betale en afgift eller skat af sommerhuset. Denne afgift eller skat kan lyde på omkring 15%.

Ved at bruge anfordringslånet, oprettes der et gældsbrev mellem forældre og barn, hvor barnet låner et beløb svarende til købesummen på sommerhuset. På denne måde bliver det til et afdragsfrit og rentefrit familielån. Gældsbrevet kan ofte være kort og konkret, så længe de vigtigste elementer er skrevet ned. Hvis man er i den mindste tvivl om, hvordan man forfatter sådan et gældsbrev, så kan man få en advokat til at se på dokumentet.

Men ender forældrene så ikke med en gæld?

Kort sagt nej, da barnet skal betale familielånet tilbage. Man kan internt bestemme hvor lav eller høj renten skal være – eller om den slet ikke skal eksistere. For at forældrene ikke taber penge, skal man overveje to forskellige muligheder. Forældrene kan være velhavende nok, til at låne pengene fra egen formue. På denne måde kan renten aftales helt ned til 0%, da det ikke vil påvirke forældrene. Er lånet derimod taget af friværdi i fx. forældrenes hus, kan det aftales at renten matcher den rente som forældrene har lånt pengene til – dermed skal forældrene ikke sætte sig i gæld ved et familielån.

Krav og regler ved familielån

Der er, som med alt andet, nogle krav der skal opfyldes, før familielånet kan være rentefrit:

  • Der skal være et reelt gældsforhold
  • Der skal oprettes et gældsbrev og det skal underskrives af begge parter
  • Gældsbrevet skal inkludere et vilkår om, at der til hver en tid kan kræves hele restgælden, med kort varsel.

Andre regler man skal være opmærksom på, er at udforme gældsbrevet således at forældrene forpligter barnet til at betale forudbestemt ydelser årligt. Fx hvis det aftales at der afbetales 10.000 kr årligt over 5 år, vil der blive udløst en afgift på de 15%, da det nu ikke længere bliver betragtet som et anfordringslån.

Som undtagelsen til reglen, er den spontane gavmildhed. Her kan man gå udenom gaveafgiften, da dette ikke er noget der er fast planlagt, og det ikke er forudbestemt hvad pengene skal gå til. Dermed kan der betales af med selv samme penge der lånes, uden at få tillagt afgift eller anden skat.

Ønskes det at give barnet en økonomisk fordel, kan begge forældre uafhængigt af hinanden, oprette et således familielån. Men man skal være opmærksom på, at hvis har man flere børn, favoriseres det barn der får lånet. Dette er på grund af, man kun kan oprette et familielån for et af sine børn.