Byggelån

Optages der et byggelån gennem banken, vil man opleve at lånet vil blive behandlet som en kassekredit. Byggelånet dækker dine udgifter når du er igang med at bygge om, bygge til eller vil bygge et nyt hus op fra grunden. Eftersom der er tale om en kredit, er denne også en midlertidig finanseringsløsning, der erstattes af en endelig finansering af byggeriet så snart at byggeprojektet kan meldes færdigt. Det er altså de penge du har brug for under perioden hvorpå byggeriet sker, at byggelånet dækker til. Byggelånet vil have en variabel rente og afsluttes når det er lavet og der ligger en endelig vurdering af boligens værdi.

Byggelånets størrelse aftales inden selve byggeriet starter. I langt de fleste tilfælde vil udbetalingen ske sådan, at efterhånden som byggeriet skrider frem, udbetales byggelånet i rater efter aftale således at byggeriet kan betales. Du skal selv godkende alle udbetalinger da du er bygherre, og banken skal godkende raterne før udbetalingen sker. Når byggeriet er færdigt skal byggelånet indfries igen, og dette sker oftest ved at der optages et nyt lån, i langt de fleste tilfælde et realkreditlån, der derefter langsomt kan betales af på.

Fordele ved byggelån:

  • Der betales terminsydelser så længe byggeriet står på.
  • Der betales kun renter af det beløb, der rent faktisk bliver brugt på/under byggeriet.
  • Den endelige finansiering af byggeriet, laves først ved byggeriets afslutning, da alle udgifter ikke er kendt før her.

Ulemper ved byggelån:

  • Det er ikke muligt at vide sine fremtidige ydelser.
  • Risikoen for at renten stiger er tilstede, da det er et variabelt forrentede byggelån.
  • Renterne på et byggelån vil altid være højere renter end renterne på et realkreditlån.

Anden type byggelån

En anden type byggelån man kan optage, kaldes et forhåndslån. Dette lån er rent faktisk et realkreditlån, som der kan optages i forbindelse med tanker og overvejelser om at renoverer ens bolig – dermed fungere det lidt som et byggelån. Det kan også være til eventuelle udvidelser af boligen, og derudover er det et fordelagtigt lån at optage, i forbindelse med at bygge nyt fra grunden af. Derudover kan det også optages i forbindelse med at give drømmehuset en ordenlig omgang, inden der flyttes ind.

Forhåndslånet, modsat byggelånet, udbetales på en gang, og bliver indsat på en spærret konto. Lånet udbetales når byggeriet begynder, og på baggrund af den vurdering realkreditinstituttet laver på huset, af husets værdi ved endt byggeri. Det er den endelige værdi af huset, som vil påvirker lånets baggrund. Et andet grundlag for lånets udbetaling, sker med en garanti der udstedes af banken, og der tilknyttes en indlånskonto til byggeriet, også kaldet en byggekonto. Fra lånet udbetales, må der maksimum gå 2 år, før byggeriet skal være afsluttet og godkendt som færdigt.

Der er nogle ting man skal være opmærksom på ved dette lån. Værdien på ejendommen der bygges på, stiger ikke nødvendigvis meget, og slet ikke lige så meget som ombygningen eller tilbygningen koster. Ejendommens værdi kan derimod falde, hvis markedsprisen falder. Dette gør dog at det er muligt at supplere realkreditlånet (forhåndslånet) med et banklån. Indtil byggeriet er slut, skal der stilles garanti til realkreditinstituttet, og dette gøres ved at betale en procentsats til banken.

Kilde: Nykredit
Kilde: Danske Bank