Hvilken type af lån skal man vælge?

thinkagain

Skal man vælge et fastforrentet lån, et lån med variabel rente, eller skal man tage et afdragsfrit lån? Hvilke fordele og ulemper er der ved de forskellige typer af lån, og har den omdiskuterede kursskæring nogen indvirkning på hvilken type af lån, man bør vælge? Det er et spørgsmål som mange, især realkreditkunder og boligejere spørger sig selv om for tiden. Hvilke fordele og ulemper der er ved et lån afhænger i høj grad af din personlige økonomiske situation, og det er derfor svært at give en generel konklusion på hvilken type af lån, der er at foretrække. Hvor fordelagtigt et lån er, vil i høj grad afhænge af din økonomiske situation, dine fremtidsplaner, forventninger til rentens udvikling og hvor stor en risiko, man er villig til at påtage sig. Gennem de senere år er det blevet lidt af en udfordring at vælge hvilken type af lån, man ønsker. Den variable rente blev indført sidst i 90’erne, og det afdragsfrie lån så lyset i starten af 00’erne, sådanne tiltag har ikke været med til at forenkle beslutnigen. Der er således mange forskellige facetter, der skal overvejes, når man skal optage et lån. Vi håber, at nedenstående liste kan hjælpe dig med at få de rigtige overvejelser i gang, hvis du står over for beslutningen om et lån. IKON-bolig

Sammensætning af lån

Dit lån til din bolig er oftest sammensat af et realkreditlån som dækker 80% af boligens værdi, og et banklån som dækker den sidste del af boligens pris, alt afhængig af hvor meget du selv var i stand til at smide i boligkøbet.

Banklånet

Renten på dit banklån er varierende, alt afhængig af i hvilken bank dit lån er taget, dog er de oftest højere end renten hos realkreditinstitutterne. I og med at renten delvist er afhængig af din bank, er denne således også til forhandling. Alt afhængig af din situation kan du være i stand til at forhandle en mere favorable rente. Yderligere kan det også være en god idé at forhøre sig hos andre banker, når man tænker på at låne, da man her kan undersøge om, man kan opnå en bedre rente i en anden bank, og dermed sætte sig selv i en mere hensigtsmæssig situation. Som sagt er banklånet oftest dyrere end realkreditlånet, hvis dette er tilfældet, vil det formentlig være en god idé at sørge for at betale banklånet tilbage før realkreditlånet.

Realkreditlånet

Ved et realkreditlån vælger man typisk om, man ønsker et fastforrentet lån eller et lån med variabel rentetilpasning. Hvis man vælger et fastforrentet lån, betyder dette, som navnet angiver, at man betaler en fast rente i en årrække, eksempelvis 15, 20 eller 30 år. Det mest almindelige er dog en fast periode på 30 år, hvilket vil sige, at man betaler en fast ydelse i 30 år. Selvom dette kan virke som en sikkerhed, kan det dog også have sine mørke sider. Dette betyder nemlig, at hvis renten stiger, så vil kursen på de obligationer, der udgør dit lån, falde. Hvis renten på den anden side falder, vil kursen stige og man kan således indløse til kurs 100, og undgå et eventuelt tab. Således kan en rentestigning i obligationsmarkederne betyde, at ens restgæld formindskes tilsvarende. Denne mulighed har man ikke med variabel rentetilpasning, og er således en risiko, man må overveje ved valg af lån. På den anden side har lån med variabel rentetilpasning en billigere rente end de fastforrentede lån, hvilket i nogle tilfælde kan være en fordel. Læs mere: Realkreditlån

Fordele og Ulemper ved et Fastforrentet Lån

 
Lånet har en fast rente i hele perioden, således stiger renten på dit lån ikke, selvom markedsrenten skulle stige.
Ydelsen vil være den samme under hele løbetiden, det ændrer sig ikke, selvom renten skulle ændre sig.
Lånet kan altid opsiges til kurs 100, og dermed undgår man kurstab.
Hvis man har mulighed for at optage lånet med en løbetid på 15 eller 20 år, kan man typisk få en meget lav rente.
Der er mulighed for at skære en stor del af din restgæld af, hvis lånet konverteres eller indfries efter en rentestigning
Relativ lav bidragssats (gebyret du betaler til banken for at have lånet)
Renten kan være højere på kort sigt, end ved rentetilpasningslånene.
Hvis man har valgt et lån med en løbetid på eksempelvis 20 år, med en lav rente, kan der være en risiko for, at det kan være svært at komme ud af lånet uden kurstab. Årsagen hertil kan være, at der kun er meget få udbudte obligationer i serien, og et lille antal investorer kan presse kursen op.

Fordele og Ulemper ved et Variabelt Lån

 
Renten på dette lån vil typisk være lavere end på et fastforrentet lån den dag lånet optages. Dette giver eksempelvis mulighed for at afdrage hurtigere på lånet det første år, end med det fastforrentede lån. Samtidig påtager man sig også en risiko, da det ikke er til at vide om renten vil falde eller stige, til næste gang renten skal forhandles.
Med renteloft på den variable rentetilpasning, ved man hvad ydelsen maksimalt kan nå op på per termin. Hvis renten ikke stiger, vil ydelsen dog være mindre.
Risiko for at din rente pludselig stiger, og dermed bliver din ydelse større.
Relativ dyrt bidragssats. Denne afhænger af hvor lang en periode, lånet er tegnet for, jo kortere en periode, jo dyrere. Det vil sige at rentetilpasningslån er dyrere end det fastforrentede, mens et F1 også er dyrere end et F3 eller F5.
Konvertering til et fastforrentet lån vil koste, grundet kurstab.

Afdragsfrit lån

Afdragsfrie lån lyder som sød musik for mange mennesker, hvilket også har fristet mange til at optage denne type af lån. Afdragsfrie lån kan optages både på realkreditlån samt banklån, og normalt med en maksimal afdragsfri periode på 10 år. Men mange glemmer at have en plan for, hvordan de vil afdrage på gælden, når perioden på de 10 år løber ud. Det er vigtigt at have disse overvejelser med fra dag ét, og planlægge ud fra dem. Mange bliver “overraskede” over den pludselig højere ydelse pr termin, men i og med at lånet skal afdrages over en kortere periode, vil ydelsen pr termin stiger kraftigt. Således er det vigtigt, at man ikke bliver fanget i en situation, hvor man ikke er i stand til at betale af på sin gæld. Der er dog også en række fordele ved afdragsfrie lån, i og med at man opnår en frihed i den afdragsfrie periode, hvilket kan give en lidt frihed og plads i økonomien. I den afdragsfrie periode vil det kun være renten, der betales hver termin. Således vil man have mulighed for at afdrage på eksempelvis dyrere lån, eller have lidt overskud i en periode, hvor man eksempelvis er på orlov eller mellem jobs. Afdragsfrie lån kan således være lige præcis dét, der er bedst, for den situation man er i, det er blot vigtigt, at man har en plan for, hvordan man vil afdrage på lånet, når perioden ophører. Læs mere: Afdragsfrit lån

Kursskæringer

Kursskæring er en måde hvorpå, realkreditinstitutterne kan påvirke låntagers adfærd i forhold til valg af lån. Kursskæringer er forskellen mellem den pris, som en bank betaler for et værdibevis, og den pris værdibeviset kan sælges for, typisk er denne på 0,2 kurspoint. Dette betyder således, at din realkreditudbyder afregner dig som låntager 0,2 kurspoint dårligere end den kurs, de selv ville få ved salg af obligationer. Således vil kursskæringerne have størst indvirkning på de lån med en kort fastforrentet periode, det vil således betyde, at det bliver dyrere at låne penge med en variabel rentetilpasning. Årsagen hertil er, at der er større risiko forbundet med denne type af lån. Kursskæringer er derfor også noget, man skal have med i sine overvejelser, når man optager et lån. Ved et lån hvor renten skal forhandles en gang om året, vil man blive pålagt disse kurspoint hvert år, hvor man ved et lån der rentetilpasses hvert femte år, kun vil blive pålagt disse kurspoint hvert femte år, etc.

Grundige overvejelser

Hvis du overvejer at tage et boliglån kan det være en god idé at sammenligne ÅOP på de forskellige lån. ÅOP er de samlede årlige omkostninger, og inkluderer således alle udgifter som dit lån indebære, også gebyrer og renter. Denne faktor kan således bruges som et værktøj i beslutningsprocessen. Lån er meget individuelle, og skal være kompatibelt med den enkelte person og dennes økonomiske situation nu og i fremtiden. Selvom det er vigtigt, at man gør sig ovenstående overvejelser og dermed er forberedt og har forståelse for de forskellige lån, vil det altid være en god idé at tage en snak med sin bankrådgiver, og derved sikre at man ikke bliver fanget i en uhensigtsmæssig situation.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *