Dårlig arbejdssikkerhed kan blive en dyr omgang

Ved tagarbejde er arbejdssikerheden ekstra vigtig

I hverdagen tænker man nok ikke meget over, at mange fysiske arbejdsstillinger involverer hårde arbejdsbetingelser eller måske er decideret farlige.

Der er stor forskel på arbejdssikkerheden i forskellige lande, men i Danmark har vi, hvis vi sammenligner os med mange andre lande, generelt set en ret høj arbejdssikkerhed, hvilket skyldes strikse regler og høje moralske standarder.

Investeringer i høj arbejdssikkerhed koster hvert år de danske virksomheder flere millioner kroner, men manglen på samme kunne resultere i en langt dyrere regning.

At leve med usikkerhed

I nogle former for arbejde, som for eksempel tagarbejde, er medarbejderne specielt udsat for fare, da man kan risikere at komme grueligt til skade ved at falde ned eller lignende.

Det er et valg man tager, når man begiver sig ud i sådanne jobs, men for nogle mennesker er valget nærmest ikke eksisterende, da de ofte føler sig tvunget ud i det pga. økonomiske omstændigheder.

Sikkerhed koster

Heldigvis bliver arbejdssikkerheden sat højt på prioriteringslisten i Danmark. Dette kan bl.a. ses ved at der på arbejdspladser, med et bestemt antal medarbejdere, kræves, at bygherren bliver sat ansvarlig for, at der bliver lavet en sikkerheds- og sundhedsplan.

Vedkommende, der udvikler denne plan for sikkerhed og sundhed, skal have en bestemt form for uddannelse inden for sikkerhedskoordination. Planen indeholder blandt andet regler, der skal overholdes, hvordan byggepladsen er indrettet, osv.

At have en sikkerhedsrepræsentant ansat er dyrt for virksomheden, men lovpligtigt. Og dertil skal udgifter til udstyr og lignende lægges oveni.

Økonomiske konsekvenser ved dårlig sikkerhed

Der opstilles altså utrolig mange regler og forventninger – ikke kun til selve firmaerne, men også til bygherrerne selv og de ansvarlige for sikkerheds opretholdelsen. Det er en stor udgift for firmaerne, at have en sikkerhedsrepræsentant ansat, men det er en nødvendighed.

Hvis en medarbejder kommer til skade på arbejdspladsen, kan det være fordi sikkerheden ikke er i top. Der kan derfor blive uddelt bøder til virksomheden hvis en person kommer til skade pga. dårlig sikkerhed.

Derudover er det både dyrt for samfundet og virksomheden, hvis en medarbejder kommer til skade og eksempelvis skal sygemeldes over en længere periode.

Psykiske konsekvenser ved dårlig sikkerhed

De fleste holder utroligt meget af deres familiemedlemmer og ønsker selvfølgelig det bedste for dem. Som nærtstående til en person, der hver dag lever i et farligt arbejdsmiljø, bliver man dog ofte ufrivilligt stillet over for nogle urimelige bekymringer, som man ikke selv er skyld i.

Som datter, søn eller kone til en tagarbejder, kan man ofte gå rundt med frygten om, at det en dag går galt. Det er et tabuemne man helst ikke vil snakke om.

Derfor er det vigtigt, at der bliver investeret penge på arbejdssikkerheden, da det ikke blot er et emne der vedrører firmaets eller samfundets penge, men også familiens mentale helhed.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *