Category: Unge

Lån penge til kørekort – og bliv kørende i dag

Har du som studerende ikke penge til at gå ud, og betale for det kørekort du aldrig fik taget? Er du den eneste i din vennekreds, der endnu ikke har kørekort? Bare rolig der er håb forude, du kan nemlig optage et lån og melde dig til de første køretimer, allerede i dag.

Hjælp – Brev fra inkasso

inkasso lånKommer man helt derud hvor der ikke længere kan bundes, kan man risikere at inkasso kommer forbi. Der skal dog en hel del til før dette sker, og der vil blive tilbudt vejledning og hjælp inden den kommer helt dertil. Hvordan man er endt i situationen er forskelligt, men tilfælles for alle er at der er penge involveret, eller mangel på samme. Det er i langt de fleste tilfælde ved at man har optaget et lån på en eller anden måde. Enten et hurtig lån på nettet, eller ved at have lavet en afdragsordning på det nye TV man ikke kunne leve uden og ikke havde råd til. Før inkasso overhovedet kommer på tale, skal man have noget udestående. Derudover skal man have modtaget mindst tre rykkere på den eventuelle regning, hvor der godt må tillægges gebyr, så hvis prisen stiger hver gang er det lovligt. Dog må der ikke tillægges gebyr efter den tredje rykker, der fastholdes beløbet inkl. de tre gebyrer. Læs mere: Inkasso

Hvilke forebehold kan man tage?

Mener man at den regning der er modtaget, og rykkes for er uberettiget, kan man klage over dette. Det gøres gennem følgende 3 trin:
  • Lad regningen være, betal den ikke – Men gem den
  • Skriv derefter et brev til virksomheden og forklar deri, hvorfor du ikke ønsker at betale – gem en kopi af denne
  • Sørg for at posthuset stempler på en postkvittering, det er dit bevis for afsendelse af brevet – gem ligeledes denne kvittering.
Hvis der fortsat kommer rykkere eller en trussel om inkasso, skal disse ignoreres da en forklaring ikke er nok til at stoppe at blive meldt til inkasso alligevel. Læs mere: Gebyr

Når inkasso er indeblandet

Vælger du at gøre som ovenstående, eller bare ikke har betalt din regning, så kommer der højst sandsynligt et brev fra inkasso, medmindre virksomheden med det samme beslutter din klage er acceptabel. De fleste vil dog forsøge at få de penge de kræver ind. Modtager du et inkasso brev, så skal denne ikke ignoreres. I stedet skal du svare på brevet, og forklare dem hvorfor du mener at regningen ikke er berettiget. Fortsætter uenigheden, enten på hele regningen eller bare beløbets størrelse, kan virksomheden som kreditor stævne en for byretten. Det er vigtigt at møde op her, da kreditor uanset hvad vil få medhold. Kommer sagen til byretten, vil taberen som regel blive bedt om at betale omkostningerne for retssagen. Så møder man ikke op, risikere man at skulle betale regningen samt omkostningerne, og så var det ikke det værd at klage over. Læs mere: Løbetid

Nyt ankenævn til klager over forbrugslån

ankenævnSom et nyt tiltag, der for nyligt blev godkendt af erhvervs- og vækstministeren Henrik Sass Larsen, vil der pr. 1. januar 2015 blive sat nyt ankenævn i virke. Dette ankenævn vil være i forbindelse med finansieringsselskaberne, hvor der kan optages lån uden nogen form for sikkerhed, også kaldet fritstående lån. Det vil for eksempel være i forbindelse med, at omkostningerne på lånene er alt for høje.

Bag nævnet sidder Finans og Leasing, Dansk Kredit Råd og Forbrugerrådet Tænk og er privatejet. Formålet er at finde forligsmæssige løsninger på diverse uenigheder. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, vil sagerne derefter blive behandlet samt afgjort af ankenævnet. Det er nævnsformanden, der agerer dommer i de sager, og derudover er der et ligeligt fordelt antal af repræsentanter fra forbruger- og erhvervsinteresser.

Det er direkte fra det nye år, at det vil være muligt at indberette klager, dog vil man kunne indberette sager, der er op til 6 måneder gamle. Det betyder, at hvis der er optaget et lån fra d. 1. juli 2014, og der ønskes at klage, så kan disse stadig gælde som værende relevante. Der behandles kun klager mellem forbruger og finansieringsselskab eller kreditter. Der behandles ikke klager mellem forbruger og formidlere af lån.

Læs mere: Online lån

Behandling af sagerne

sags behandlingFør det overhovedet er muligt at sende en klage til nævnet, så skal man have klaget til finansieringsselskabet først. Bliver man der helt eller delvist afvist, så kan klagen sendes til nævnet. Har en sag allerede været igennem den domstol, voldgift eller retsforlig, kan den ikke efterbehandles hos nævnet. Man er dog sikret som forbruger ved, at har man en sag igang hos nævnet, kan finansieringsselskabet ikke lægge sag an ved en domstol.

Vælger ankenævnet at afvise en klage fra forbrugeren, vil forbrugeren herefter blive oplyst om de muligheder, der er. Det kan være kontakt til relevante myndigheder eller anden relevant ankenævn eller klagenævn.

Afvises en sag af ankenævnet er denne beslutning taget på baggrund af:

  • Principielle juridiske årsager
  • Sagen findes uegnet til at blive behandlet
  • At klagen er åbenlyst grundløse
Som forbruger indsender man klagen sammen med de tilhørende oplysninger. Derefter kontaktes finansieringsselskabet af ankenævnet, og bliver der ikke fremsendt en udtagelse fra denne inden for 3 uger, vil sagen behandles på baggrund af forbrugerens indleverede materiale. Dog kan fristen forlænges af nævnet efter ønske fra finansieringsselskabet.

I løbet af sagens gang, vil alle parter få kendskab til eventuelle afgørende oplysninger, der er opgivet af modparten. Det inkluderer også alle udtagelser, der måtte være indhentet til brug i behandlingen af sagen. Under klagens behandling skal forbrugeren give tilladelse til, at der indhentes oplysninger fra de offentlige registre til brug i sagen.

Læs mere: Finansieringsselskab

Afgørelse af sagerne

afgørelseSom nævnt i starten, er formålet med det nye ankenævn at kunne afgøre disse sager i enighed, frem for at sagen ryger til behandling hos nævnet eller sendes til en domstol. Netop på grund af dette formål, er det også muligt for forbrugeren at tilbagetrække sin klage. Dermed hvis der opnås enighed undervejs, kan klagen frafaldes ved forbrugerens ønske.

Bliver sagen taget op til behandling, vil afgørelsen ske ved stemmeflerhed i ankenævnet. De, som udgør et mindretal ved afstemningen, skal begrunde deres syn på sagen, og afgørelsen vil derefter gøres skriftligt og med en begrundelse til de involverede parter.

Det bliver altså nu muligt for forbrugeren at kunne indgive en klage. Samtidigt gøres det  også muligt for andre at følge med i, hvilke udbydere af de fritstillende lån, der modtager mange klager og afgørelserne deri. Forbrugeren vil altid være anonym i alle sammenhænge, når det kommer til offentlig udgivelse, og hvis ankenævnet vurderer, at sagen gør at finansieringsselskabet også skal være anonym, gøres dette.

Kilde: Finansanke.dk Kilde: Erhvervs- og Vækstministeriet

Lær dit barn om penge

børn og økonomiSom så meget andet,er det en kæmpe hjælp at lærer nogle grundprincipper i en tidligt alder. Det kan være alt fra at tage ansvar, indlæring og ikke mindst økonomi. Det betyder ikke at barnet skal kastes ud i at lærer om budgetter og håndtering af finanskriser. Derimod gælder det om at gøre dem bevidste om penges værdi. Det har længe været populært herhjemme at bruge lommepenge. På denne måde kunne børnene få et mindre beløb hver uge, 14. dag eller måned, og derigennem lærer hvad det egentlig betyder at bytte penge for noget man gerne vil have. Dog skal man huske der er en indlæringskurve til alt, så hvis barnet er meget ungt og bruger de første penge med det samme, er det bedre at forklare hvorfor de ikke kan købe mere, men så at give en bonus. På denne måde mister de ikke lige så hurtigt motivationen. I høj grad kommer det til at handle om, at børnene bliver klar til at håndtere deres egen privatøkonomi når de bliver voksne. Det kan være fristende at bruge løs af penge når mængden stiger, men man skal stadig være klar over konsekvenserne. Ved at gøre dem komfortable med penge og økonomi, vil det lette deres fremtid, og forhåbentligt undgå unødvendig gæld og vilde impulskøb. Læs mere: Hvordan spare du op til børnene?

Flere grader af indlæring og aldre

Under alle omstændigheder, er det en god ide at vente til barnet er blevet bekendt med tal. Det er typisk omkring skolestartsalderen, og her vil de i langt de fleste tilfælde også have en interesse i at lærer om tal og mængder. Her kan det også være en ide at bytte arbejde for penge, om det så er at tage skrald ud eller rydde værelset. Jo ældre barnet bliver, jo flere penge kan de håndtere. Det gælder dog også om ikke at øge beløbet alt for meget ad gangen, da det kan gøre fristelsen for at bruge flere penge større. Ved at give dem flere penge at gøre godt med, kan de også stille og roligt spare op til noget legetøj nemmere. Samtidigt lærer de også at når der er råd til den ene, er der ikke også til den anden. Når vi kommer op til teenage årene så stiger forbruget også. Det kan være på beklædning samt biografture med vennerne. For at give barnet en ide om forbrug af for eksempel mobilen, kan man aftale at barnet selv skal betale dele af denne regning, og dermed må prioritere sine penge. Læs mere: Få privatøkonomi ind i skolen

På SU og råd til forsikringer

forsikringerDet kan virke som en øv-udgift at have forsikringer og at være på SU. Men det er faktisk muligt at finde nogle til fornuftige priser, og derudover kan man spare en masse penge hvis uheldet skulle være ude. Så i sidste ende kan det betale sig, men man behøver ikke vælge den dyreste forsikring. Første skridt er at finde forskellige forsikringsselskab frem. Derefter kan man sammenligne deres priser, og hvor meget der er med i prisen. Et godt tip er at hæve sin nuværende selvrisiko, eller at sætte den højt fra start hos en ny udbyder, da dette vil gøre at ydelsen falder. Det betyder dog også at du selv skal ligge flere penge i tilfælde af uheld. Forsikringsselskabet betaler det resterende beløb udover selvrisikoen, og det er samtidigt også grunden til at ydelsen kan falde jo højere selvrisikoen er. Laver du en skade til 1.000 kr. og har en selvrisiko på 2.000 kr, så får du intet fra forsikringen. Er skaden derimod på 2.5000 kr. vil du modtage 500 kr. fra forsikringen. Læs mere: Forsikringer

Lad en forsikring dække

Når man køber en ny computer eller anden elektronik, bliver man oftest tilbudt en forsikringsaftale ved kassen. Disse er oftest ret dyre, og det kan i langt de fleste tilfælde bedre betale sig at have en ansvarsforsikring der dækker elektronik oveni. Dermed slipper man for at have en forsikring pr. ting. Forsikringer bliver oftest betalt en gang årligt, og det kan godt veje tungt på et forvejen tyndt budget. Det kan lade sig gøre at få delt betalingen op i små bidder hen over året. Dog kan nogle selskaber finde på at lægge et gebyr oveni for denne service, men nogle gør det også gratis. Då forhør dig om dine muligheder. At have en rejseforsikring er super godt hvis man rejser. Men før at den kan betale sig at have, skal man rejse mindst to gange om året. Gør man ikke dette, kan man købe nogle midlertidige forsikringer, der dækker over den periode man er væk hos mange selskaber. Så er man dækket hvis uheldet er ude, uden at der bliver betalt mange penge årligt fordi man måske rejser. Du må aldrig undlade at være forsikret. Specielt er indbo- og ansvarsforsikringen et must for alle. Dette er også selvom man ikke ejer de helt store værdier. Skulle det ske at man skade andre, også ved uheld, kan der komme millionbeløb som erstatning, og her kan forsikringen virkelige redde ens økonomi. Læs mere: Nemmere at finde den rette forsikring

Hvordan spare du op til børnene?

børneopsparingNår der begyndes at tænke på familieforøgelse, er der også en masse andre ting der bliver sat igang. Det kan være en større bolig, forberede sig til at finde daginstitutioner og skoler, og ikke mindst at skulle starte en børneopsparing. Dette er heldigvis ikke den sværeste eller dyreste ting man bliver udsat for. Faktisk er det muligt at gå ned i banken, og bede om at få startet en børneopsparing til sit barn. Derefter skal man beslutte sig for, om barnet skal have pengene udbetalt når de fylder 18 år, eller først når de fylder 21 år. Der er delte meninger omkring hvilken alder er bedst, men det handler lige så meget om hvor i livet barnet er. Står barnet som 18 årig, er bosat i København og skal starte studie i Århus, så kan pengene bruges til at købe en lejlighed. Er barnet derimod stadig hjemmeboende og bare ønsker pengene i stedet for at skaffe et arbejde, kan man se det som en måde at lærer barnet omkring ansvar. I tilfælde af at pengene er sat til udbetaling til det 18 år men at man som forældre skifter mening, kan den forlænges til de 21 år. Læs mere: Lær dit barn om penge

Måder at opspare pengene

Den mest klassiske og udbredte måde at have en børneopsparing, er uden sammenligning hos banken. Det er sikkert, der kan sættes et fast månedligt beløb ind, dog er renten lav og der er ikke det største udkast. Derudover må der max. sættes 3.000 kr. ind om året, samt i alt indsætter 36.000 kr. En anden måde der stille og roligt breder sig, er at investere pengene. Dette vil typisk være i værdipapir, og kan kombineres med den ovenstående, således at der spares penge op der derefter investeres. Dette gør at der kan komme et højere afkast, uden at der kommer store omkostninger i form af ekspedition og handel. Har man styr på det med aktier, og modet til at håndtere dem selv, kan det være et supplement til børneopsparingen hos banken. Her er risikoen for tab noget større, og derfor er det bedre at bruge som supplement, så man ikke pludselig står uden nogle penge overhovedet. Og er man ikke helt skarp inden for aktiehandel, har man trods alt 18 år til at øve sig. Læs mere: Barselsdagpenge